ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງໂກໂຟນີຍິນດີຕ້ອນຮັບ

ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງໂກໂຟນີ ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ລະດັບສາກົນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ.

ພາຍໃຕ້ຫຼັກສູດການສິດສອນ ສຳລັບບຸກຄະລາກອນແພດ ແລະ ສາທາລະນະສຸກອື່ນໆ ເປັນໄລຍະເວລາ 2 ປີ ທີ່ນຳໃຊ້ພາສາຝຼັ່ງ ແລະ ພາສາອັງກິດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບໃບປະກາດລະດັບປະລິນຍາໂທ ທາງດ້ານພະຍາດເຂດຮ້ອນ ແລະ ສາທາລະນະສຸກສາດ ສາກົນ.

ສະ​ຖາ​ບັນ​ຂອງ​ເຮົາຕັ້ງຢູ່ປະເທດທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ ແລະມີຕາຫນ່າງເຄືອຂ່າຍ ​ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫຼາຍ ສະຖາບັນທີ່ໃຫ້ການ​ສິດສອນ ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈທັງພາຍໃນປະ​ເທດ ແລະ ປະເທດທີ່ມີພູມສັນຖານຕິດກັບ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່​ເໝາະ​ສົມ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ​ທັດ​ສະ​ດ້ານ​ການ​ປັບປຸງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບວຽກງານດ້ານ​ສາ​ທາ​ລະນະ​ສຸກ ແລະການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ ຢູ່ປະ​ເທດເຂດຮ້ອນໃຫ້ດີຂື້ນ.