ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມ

ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງໂກໂຟນີ

ຕູ້ໄປສະນີ 9519

ບ້ານເກົ້າຍອດ ເມືອງສີສັດຕະນາກ

ໂທລະສັບ +856-21 21 93 46

ສອບຖາມຊໍ້ມູນ chanthakhonesouk.southideth@auf.org