ສະຖາບັນ - ພາລະກິດ

ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນ ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້​ຄວາມສາມາດ ດ້ານສາທາລະນະສຸກຊຸມຊົນ ຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ເຂດຮ້ອນ.

ອີງ​ຕາມ​ຕາໜ່າງ ສາທາລະນະ​ສຸກ, ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​​ໃຫ້ມີ​ການ​ປະຕິບັດ​ ​ຝຶກ​ທັດສະທັງ​ດ້ານຄຼີນິກ ​ແລະ ສາທາລະນະ​ສຸກສາດ ທີ່​ເນັ້ນ​ຈຸດປະສົງ : ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ ​ ​ຄວາມ​ບໍ່​ເທົ່າ​ທຽມ​ກັນ​ດ້ານ​ສາທາ​ລະນະ​ສຸກໃຫ້​ລຸດຜ່ອນ​ລົງ ​ໃນ​ກຸ່ມ​ປະຊາຊົນ​ ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ.

ອີງ​ຕາມ​ການ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ວິ​ໄຈ, ​ເຮົາ​ສາມາດ​ຊອກ​ຮູ້​ເຖິງ​ບັນຫາ ​ແລະ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການຂະ​ບວນການ​ວິ​ໄຈ​ແບບ​ວິທະຍາສາດ ​ເຮົາກໍ່​ພົບ​ຄຳ​ຕອບ​ຂອງ​ບັນຫາ​ນັ້ນ​.

ການ​ລວບ​ລວມລະຫວ່າງ ການ​ປະຕິບັດ​ດ້ານ​ຄຼິນິກ ​ແລະ ການ​ຄົ້ນຄ້ວາສາທາລະນະ​ສຸກ ​ເປັນ​ແນວທາງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ໃນ​ການ​ປັບປຸງ​ດ້ານ​ສາທາລະນະ​ສຸກ ​ແລະ ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະໃນ​ການ​ປັບປຸງການ​ເຂົ້າເຖິງ​ໄດ້​ໜ້ອຍຂອງການ​ບົ່ງມະຕິ ​ແລະ ປິ່ນ​ປົ່ວ​.