ສະຖາບັນ - ສັນຍາພົວພັນ-ແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ

ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງ​ໂກ​ໂຟນີ ມີສັນຍາພົວພັນ-ແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການລະຫວ່າງ​ສະ​ຖາ​ບັນລະດັບ​ຊາດ ທັງຢູ່ພາຍໃນ​ເຂດ​ພາກ​ພື້ນ ​ແລະ ເຂດພາກພື້ນອື່ນ.

ບັນດາສະຖາບັນ ທີ່ມີສັນຍາແລກປ່ຽນວິຊາການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສອນ ແລະສຳມະນາ ອີງໃສ່ຕາຕະລາງການຮຽນ-ການສອນ, ພ້ອມນັ້ນ ຍັງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ​ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ ​ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອ​ບົດຄົ້ນຄວ້າຂອງນັກສຶກສາອີກ​ດ້ວຍ.

ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຢູ່​ໃນ​ລາວ ການພົວພັນ-ແລກປ່ຽນວິຊາການ ລະຫວ່າງມະຫາວິທະຍາໄລ ເຂດພາກພື້ນ ການພົວພັນ-ແລກປ່ຽນວິຊາການ ລະຫວ່າງເຂດພາກພື້ນ ​ແລະ ພາກພື້ນອື່ນ
- ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ(IRD) - ມະ​ວິທະຍາ​ໄລ ວິທະຍາສາດ ສຸຂະພາບ ຂອງລາວ - ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວານລ໌
- ສູນວິໄຈ ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ ຄິສໂຕບ ເມຣີເອີ ປະຈຳລາວ - ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ ​ແລະ ​ເພ​ຊັດສາດ ໄຮຟອງ - ສະຖາບັນເຂດຮ້ອນ ​ແລະ -ສາທາລະນະສຸກສາດ-ຊະວິສ໌ເຊິແລນTPH
- ສະຖາບັນ ປັດສເຕີ ປະຈຳລາວ - ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ ກຸນມິງ - ສະຖາບັນລະບາດວິທະຍາ ​ແລະ ປະສາດ​ວິທະຍາ ເຂດຮ້ອນ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ລີໂມເຊິສ໌
- ໂຄງການຮ່ວມມື ແວວຄຳທຣັສ-ຂອງໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ​ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ອອຊ໌ຟອດ