ສະຖາບັນ - ໂຄງການເອປີເລັບຊີ

ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງ​ໂກ​ໂຟນີ​ເປັນ​ບ່ອນລິເລີ້ມ ຂອງ 2 ໂຄງການ ກ່ຽວ​ກັບພະຍາດ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ:​ໂຄງການ“ການລິ​ເລີ້ມ​ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ ຢູ່ ສປປ ລາວ” ແລະໂຄງການ “ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຢູ່​ບ້ານ​ໂດຍ​ພະນັກງານ​ແພດ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ປິ່ນປົວ​ຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ”, ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນ ທີ່ຮ່ວມກັບສະຖາບັນລະບາດວິທະຍາ ​ແລະປະສາດ​ວິ​ທິຍາເຂດຮ້ອນ ທີ່ ​ເມື່ອ​ງ Limoges ແລະສະຖາບັນເຂດຮ້ອນຊະວິສ໌ເຊິແລນ ທີ່ ​ເມື່ອ​ງ Bâle ໄດ້ມີ​ຫຼາຍການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພະຍາດ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ ຢູ່ ສປປ ລາວ.ການ​ສຶກສາ​ດັ່ງ​ກວ່າ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ອັດຕາ​ການ​ຊຸກ​ຊຸມຂອງ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ​ແມ່ນ7,7%.ຄິດເປັນຕົວເລກປະມານ 52000ກວ່າຄົນ.ພະຍາດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຖືກປ່ອຍປະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ຫຼື ເປັນການເຊື່ອຖືງົມງວຍ,ຄົນສ່ວນຫຼາຍມີຄວາມຢ້ານກົວ ແລະເຊື່ອວ່າ ເປັນບາບກໍາ​ເຊິ່ງຄົນເຈັບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ມີເຖິງ 90%.

 

ໃນຊຸມປີ 2008, ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງ​ໂກ​ໂຟນີ ຮ່ວມກັບຄູ່ສັນຍາແລກປ່ຽນວິຊາການຝຼັ່ງແລະສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ຕັດສີນ​ໃຈລິເລີ້ມໂຄງການຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ ທີ່ມີຊື່ວ່າ ການລິ​ເລີ້ມ​ການເຂົ້າເຖິງການປິ່ນປົວຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ ຢູ່ ສປປ ລາວ.ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Sanofiແລະການມີສ່ວນ ຂອງພະນັກງານແພດ ​ແລະ ສາທາລະນະສຸກທ້ອງຖິ່ນ(​ແພດ​ຊ່ຽວຊານ​ດ້ານປະສາດ​ວິທະຍາ, ແພດທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຝຶດອົບ​ຮົບ ແລະນັກສຶກສາ ຂອງສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນ).

ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການປິ່ນປົວຂອງຄົນເຈັບ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ  ຢູ່ ສປປ ລາວ.ພາລະບົດບາດອັນຕົ້ນຕໍ ຂອງໂຄງການ ຄື 1) ການຈັດເວທີສຳມະນາທາງດ້ານວິຊາການແພດ ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ແພດ​ໂດຍເຜີຍແພ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫ້ປະຊາຊົນ ຜ່ານທາງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ,​ແຜ່ນ​ພັບ ແລະ ​ໂປດ​ສ​ເຕີ.

2) ຝຶກອົບຮົມແພດຫມໍປະຈຳແຊວງທີ່ມີຄົນເຈັບພະຍາດ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ. 3) ເປີດຫ້ອງກວດ​ເຂດນອກ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີຢູ່​ໂຮງໝໍສູນ​ກາງເສດຖາທິລາດ ແລະມິດຕະພາບ. 4) ສະໜອງຢາປົວພະຍາດ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ(phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine et acide valproïque)​ໃຫ້ໂຮງຫມໍສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. 5) ສ້າງຄູ່ມື ການປີ່ນປົວພະຍາດ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ ເປັນພາສາລາວ ແລະ 6) ສືບຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ.

 

ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ມີຈຳນວນແພດຫມໍ 114 ຄົນ ຈາກແຂວງວຽງຈັນ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຫຼວງພະບາງ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຈໍາປາສັກ, ເຊກອງ ແລະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ເຂົ້າຮັບການຝຶກອົວຮົມ ກ່ຽວກັບພະຍາດນີ້,ໃນຊຸມເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2015, ມີຄົນເຈັບ

ຈຳນວນ 150 ຄົນ ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວ ຢູ່ສອງໂຮງຫມໍສູນກາງ ແລະໄດ້ກວດພົບຫຼາຍ​ກວ່າ500ກໍລະນີ ຂອງຄົນເຈັບພະຍາດ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ ພ້ອມນຳສົ່ງໃຫ້ແພດຊ່ຽວຊານປະຈຳແຂວງ ກວດຫາສາຍເຫດ.

, ໃນນັ້ນ ໄດ້ມີ​ການ​ສະໜອງຢາຕ້ານພະຍາດຊັກ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ຫຼາຍ​ກວ່າ150000​ເມັດ.ຈາກ​ຫຼາຍການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈມາທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຂຶ້ນ ​ໄດ້​ຍົກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍບັນຫາຄົງຄ້າງ​ອື່ນໆທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ,

 

 

ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງໄປປິ່ນປົວຢ້ຽມຢາມຄົນເຈັບຢູ່ຊຸມຊົນ ແມ່ນ​ເປັນ​ການເພື່ອເພີ້ມທະວີການປິ່ນປົວ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຫມາກຜົນຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.ສຳລັບໂຄງການ  “ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຢູ່​ບ້ານ​ໂດຍ​ພະນັກງານ​ແພດ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ປິ່ນປົວ​ຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ ຢູ່ ສປປ ລາວ (DheVELoP)”ເປັນໂຄງການສືບຕໍ່ ມາຈາກໂຄງການ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງ​ເທິ່ງນັ້ນ ແລະໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Grand Challenges Canada ​ແລະ Sanofi ນັບແຕ່ເດືອນຕຸລາ ປີ 2013 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ​ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ເພື່ອວັດແທກ ປະສິດທິພາບວິທີການ​ໃໝ່ຂອງ​ການປິ່ນປົວຂັ້ນພື້ນຖານ ໂດຍແພດປະຈໍາສຸກສາລາທີ່​ໄດ້ຝຶກອົບຮົມ​ແລ້ວ.

ພ້ອມ​ທັງເພື່ອປັບປຸງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງການປິ່ນປົວ, ການປະຕິບັດຕາມວິທີກິນ​ຢາຢ່າງຖຶກຕ້ອງແລະການຫຼຸດຜ່ອນການ​ເປັນ​ມົນທິນ​ຂອງ​ຄົນ​ເຈັບ​ເອປີ​ເລັບ​ຊີ. ຈາກ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າເຫັນ​ວ່າຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ປິ່ນປົວ​ຫຼຸດ​ລົງ25%, 60%ຂອງຈຳນວນຄົນເຈັບ ແລະຄອບຄົວຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ເປັນ​ມົນທິນ, 70%​ແມ່ນມີ​ການປັບປຸງ​ເລື່ອງ​ການປະຕິບັດ​ຕາມ​ແຜນ​ປິ່ນປົວ​ຢ່າງຖືກຕ້ອງໄດ້ດີຂຶ້ນແລະ ການສ້າງລາຍຮັບຂອງຄົນເຈັບ ຫຼືຂອງຄອບຄົວເພີ້ມຂຶ້ນ 50%.

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ ໄດ້ທີ່

ດຣ ເພັດວົງສິນ ຈີວໍລະກຸນ (phetvongsinh@yahoo.fr)

ດຣ ວິມະໄລ ສຸວົງ (vimalay.souvong@yahoo.com)
ມືຖື: +856 20 569 842