ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ - ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ກ) ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງໂກໂຟນີແມ່ນພາຍໃຕ້ການຮັບຜິດຊອບ ຂອງ​ການຮ່ວມກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ,  ອົງການມະຫາວິທະຍາໄລຝຼັ່ງໂກໂຟນີ ແລະການຊຸກຍູ້ ທາງດ້ານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວານລ໌.ຄະນະບໍລິຫານງານ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕ່າງຫນ້າ ຂອງນັກສຶກສາແຕ່ລະປະເທດ, ສູນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຕ່າງໆຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ ພ້ອມດ້ວຍມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ທີ່ມີສັນຍາເລກປ່ຽນພົວພັນດ້ານວິຊາການ.ຄະນະອາຈານສອນ ປະກອບມີ ອາຈານສອນປະຈຳ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກ​ງານ​ດ້ານກິດຈະກຳ​ຕ່າງໆ​ຂອງນັກສຶກສາ ແລະຜູ້ຕ່າງຫນ້າຂອງນັກສຶກສາ ຈຳນວນ 2 ຄົນ.

ຂ) ຄະນະບໍລິຫານງານ

ຄະນະບໍລິຫານງານ ປະກອບດ້ວຍ:

ລຳດັບ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ ຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ
1 Pr Bernard Cerquiligni ອະທິການບໍດີ ອົງການມະຫາວິທະຍາໄລຝຼັ່ງໂກໂຟນີ
2 ສຈ.ດຣ. ບຸນຍົງ ບຸບຜາ ປະທານຄະນະບໍລິຫານງານ, ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງ​ໂກ​ໂຟນີ.ຮອງປະທານ,ຄະນະ​ກຳມະ​ການພົວພັນການຕ່າງປະເທດ ສະພາແຫ່ງຊາດລາວ
3 ດຣ.ພອນເພັດ ບຸບຜາ ຫົວຫນ້າກົມສຶກສາຊັ້ນສູງ, ກະຊວງສຶກສາແລະການກິລາ ສປປ ລາວ
4 Pr Pierre Marie PREUX ອາຈານສອນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ລີໂມເຊິສ໌
5 Pr Marcel TANNER ອຳນວຍການ, ສະຖາບັນເຂດຮ້ອນສະວິດເຊີແລນ
6 Pr Daniel REINHARTZ ອາຈານສອນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວານລ໌ ອຳນວຍການ, ສະຖາບັນການແພດເຂດຮ້ອນຝຼັ່ງ​ໂກ​ໂຟນີ.
7 Pr Yv Bonnier Viger ອາຈານສອນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ລາວານລ໌
8 Dr TRUONG Thi Xuan Lien ຮອງອຳນວຍການ, ສະຖາບັນ ປັສ໌ເຕີ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ
9 Pr SEA Huong ຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ກໍາປູເຈຍ
10 Dr Paul BREY ອຳນວຍການ, ສະຖາບັນ ປັສ໌ເຕີ ປະ​ຈໍາ​ລາວ
13 Dr Hervé Tissot-Dupont ອຳນວຍການ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເພື່ອການພັດທະນາ
14 Dr Philippe DONNEN ອາຈານສອນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ອິດສະຫຼະ ບຼຸຍແຊນ
15 Pr Zhang XINXIN ອາຈານສອນ, ພະແນກພະຍາດຊຶມເຊື້ອ, ໂຮງຫມໍ Rui Jin

ຄ) ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ

ອຳນວຍການ Pr Daniel Reinharz daniel.reinharz@fmed.ulaval.ca
ຮອງອຳນວຍການ ດຣ ພິໄລສັກ ນະໄພວົງ philaysak.naphayvong@auf.org
ຫົວຫນ້າຮັບຜິດຊອບຝຶກອົບຮົມດ້ານຄຼີນິກ ສຈ ວາລີ ແກ້ວຫຼວງໂຄດ valy.keoluangkhot@auf.org
ຫົວຫນ້າຮັບຜິດຊອບດ້ານຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ດຣ ສີຊົງ ບີໄຊເຮີ syxiong70@hotmail.com
ຫົວຫນ້າຄຸ້ມຄອງ-ບໍລິຫານ ທ່ານນາງ ສົມເລັດ ຈັນດາຣາ somleth.chandara@auf.org
ຮັບຜິດຊອບການພົວພັນນັກສຶກສາ ທ່ານຈັນທະຄອນສຸກ ສຸດທິເດດ chanthakhonesouk.southideth@auf.org
ຫົວຫນ້າບັນຊີ ທ່ານນາງມະໂນສອນ ໄຕຼມະນີ manosone.traymany@auf.org
ຫົວຫນ້າຮັບຜິດຊອບການສຶກສາທາງ ອອນ໌ໄລ  ທ່ານນາງທິດາຈັນ ສຸຂະເສມ
ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ​ທາງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ(​ໄອ​ທີ)  ທ່ານມະໂນໄທ ວອນນະລາດ

ງ) ຄະນະອາຈານສອນປະຈຳ

ສຈ ວາລີ ແກ້ວຫຼວງໂຄດ ພາກວິຊາຄຼີນິກ-ພະຍາດຊຶມເຊື້ອ
ດຣ ພິໄລສັກ ນະໄພວົງ ພາກວິຊາສາທາລະນະສຸກສາດ
Pr Daniel Reinharz ພາກວິຊາສາທາລະນະສຸກສາດ-ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ
Pr Michel Strobel ຄຼີນິກ-ການແພດ
ດຣ ສີຊົງ ຄີໄຊເຮີ ຄຼີນິກ-ການແພດ
Dr Didier Bertrand ສັງຄົມສາດ
Mme Aline Sebie ພາສາຝຼັ່ງ
M. Percy Aaron ພາສາອັງກິດ

ຈ) ອາຈານສອນເຊີນ

ການສິດສອນ ຂອງສະຖາບັນ​ເຮົາ ແມ່ນມີການປະກອບສ່ວນ ຂອງບັນດາແພດປິ່ນປົວ ​ແລະ ນັກຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ຫຼາຍ​ກວ່າ30 ທ່ານ ທີ່ມາຈາກຫຼາຍປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ, ທະວີບເອີຣົບ, ທະວີບອາເມຣິກາເໜືອ.ຈາກປະສົບການ ທາງດ້ານການສິດສອນ ​ແມ່ນ​ໄດ້ປະກອບສ່ວນ​​ເຂົ້າ​ໃນ​ບົດຮຽນ ແລະສຳມະນາ ຕາມຫຼັກສູດ ທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

ສ) ນັກສຶກສາ

ນັກສຶກສາປີທີ 2

ປະເທດ ເພດ ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ
ສປປ ລາວ ຊາຍ ພອນປະເສີດ ຄຳປານີສົງ
ສປປ ລາວ ຍິງ ແສງເດືອນ ແກ້ວມາລາເພັດ
ສປປ ລາວ ຍິງ ມາຍຸຣາ ບຸນລື
ສປປ ລາວ ຍິງ ກິນນາລີ ໄຊດາລາສຸກ
ສປປ ລາວ ຍິງ ອ່າງຄະນາ ລາດຊະພົນ
ສປປ ລາວ ຍິງ ອະນຸສອນ ສູນດາລາ
ສປປ ລາວ ຍິງ ພູມະນີສອນ ອຸ່ນເມືອງສັກ
ສປປ ລາວ ຍິງ ທອງລະຄອນ ໄຊບຸນຊູ
ສປປ ລາວ ຍິງ ມິໄລສອນ ຄຸນວິສິດ
ສປປ ລາວ ຍິງ ສົມອາພອນ ຈັນກົງສິນ
ສປປ ລາວ ຊາຍ ມະໂນພາບ ຫຼວງຣາຊ໌
ສສ ຫວຽດນາມ ຊາຍ NGUYEN Van Duong
ສສ ຫວຽດນາມ ຍິງ NGUYEN Thi Anh Van
ສສ ຫວຽດນາມ ຍິງ KIEU Ngoc Quy
ສປ ຈີນ ຍິງ LIU Lingyan
ສປ ຈີນ ຊາຍ NA Jing

ນັກສຶກສາປີທີ 1

ປະເທດ ເພດ ຊື່ ແລະນາມສະກຸນ
ສປ ຈີນ F Lyu Qiong Hua
ສສ ຫວຽດນາມ F Nguyen Thi Thanh Huong
ສປປ ລາວ M ວັນເພັງ ຈັນໂພທອງ
ສປປ ລາວ M ບຸນໂຮມ ສຸກຄະພອນ
ສປປ ລາວ M ເຍັາເຈະ ເຊຍພານ
ສປປ ລາວ M ພູຫຼວງ ເກີດຫຼ້າ
ສປປ ລາວ F ດວງພະຈັນ ສັດທະທອນ
ສປປ ລາວ F ວຽງສະໄຫມ ແສງຈະເລີນ
ສປປ ລາວ F ຈັນຟອງ ພິລາວົງ
ສປປ ລາວ M ສົມປະດິດ ພະວິໄລ
ສປປ ລາວ M ມອນໄຊ ພົງສະຕິວົງຄຳ
ສປປ ລາວ F ພູມລັດສະຫມີ ຂຸນທິກຸມມານ
ສປປ ລາວ M ດາວບ້ານດອນ ສະຖຽນຄຳ
ສປປ ລາວ M ຊີໂຟ ອິນທະຈັນ